Jano van Gool

In de Pers

Hoe alles moest beginnen - Twee kinderen, Thomas en Licia, gaan met elkaar het verzonnen leven aan, want het echte leven vertrouwen ze niet.... - Thomas Verbogt in: Uitg. Nieuw Amsterdam lees meer
Wat is precies de bedoeling? - Van tijd tot tijd vraagt iemand wie de opvolger is van Carmiggelt. De vraag is even onzinnig als begrijpelijk.... -  in: Boekensalon lees meer

Recent

Er zijn nog geen toneelstukken toegevoegd

Gezegend

Hoe leg ik het uit? Dat is een nuttige vraag die ik me vaak stel bij iets wat ik zie of hoor. Hoe leg ik het uit aan iemand die hiervan niets weet?

Ik had het deze week toen ik een foto zag van een bisschop die de bloemen zegent die naar Rome worden gebracht om het Sint-Pietersplein te versieren. Daar spreekt zondag de paus de gelovigen toe en dat moet er feestelijk uitzien.
Ik stel me voor dat iemand me vraagt: wat gebeurt er met die bloemen als ze worden gezegend? Ik snijd dit niet aan om iets belachelijk te maken, ik probeer alleen maar, als altijd, zoveel mogelijk helder te houden. Goed, iemand vraagt me dus wat er met die bloemen gebeurt en dat weet ik dan niet, terwijl ik katholiek ben opgevoed en zelf ook vaak ben gezegend. Dat laatste was telkens een plechtig moment, maar de betekenis ervan staat me niet meer bij, wat ik betreur.
Sinds een paar jaar hebben de meeuwen in de hemel boven Rome het op die bloemen voorzien. De zegen helpt daar niet tegen, wel laserapparatuur. Of die gezegend is, weet ik niet. Het zou wel moeten, want de meeuwen in de hemel boven Romen zijn dekselse dieren.
Een paar jaar geleden werden de bloemen gefinancierd door het productschap voor de tuinbouw, maar het kabinet maakte daar een eind aan, waar het kabinet gelijk in had, want het instituut van de paus is een van de rijkste ter wereld en kan best zelf voor dertig ton bloemen zorgen. De bloemenbranche liet het er niet bij zitten. Er werden geldschieters gemobiliseerd.
Deze paus bedankt niet in het Nederlands voor de bloemen, zoals de vorige of die daarvoor, maar in het Italiaans. De bloemenbranche juicht dat toe, want dat wordt het over de hele wereld vertaald. En zaken zijn zaken.