Jano van Gool

In de Pers

Hoe alles moest beginnen - Twee kinderen, Thomas en Licia, gaan met elkaar het verzonnen leven aan, want het echte leven vertrouwen ze niet.... - Thomas Verbogt in: Uitg. Nieuw Amsterdam lees meer
Wat is precies de bedoeling? - Van tijd tot tijd vraagt iemand wie de opvolger is van Carmiggelt. De vraag is even onzinnig als begrijpelijk.... -  in: Boekensalon lees meer

Recent

Er zijn nog geen toneelstukken toegevoegd

Zangeres

Met belangstelling kijk ik altijd naar rolverdelingen tussen mensen in het openbare leven. Wie heeft de leiding? Hoe gaat het met de hantering van kritiek?
Gisteren op de markt een moeder en een dochter, moeder net middelbaar en een beetje in gevecht met die leeftijdsfase, dochter een jaar of achttien. De moeder heeft een kordate manier van doen en de dochter gedraagt zich volgzaam, zelfs wat bedeesd. Ineens weet ik het: ik zag hen eerder, week of twee geleden, in een café hier in de buurt. De situatie was buitengewoon, want de dochter zong daar en speelde gitaar.
Vaste prik in dat café op zondagmiddag, mensen aan het begin van een carrière krijgen er de ruimte. En vaak hoor of zie je of het met die carrière iets gaat worden.
Het is dikwijls hard werken voor de beginnende artiesten, want soms zijn er weinig mensen. Ook komt het voor dat er niemand luistert en dat hoeft niets te maken te hebben met het geboden amusement.
De dochter had het zwaar, twee weken terug. Het was niet druk, maar de mensen die er waren, maakten veel lawaai, want er was iemand jarig en dat werd krachtig gevierd.
Ik zat in een hoekje, waar ik meestal zit, en vond de zangeres erg goed, nerveus, dat wel, maar dat is begrijpelijk. Een paar tafeltjes verderop zaten haar ouders. Dat had ik meteen in de gaten. Er was een afspraak zichtbaar die ze met hun dochter hadden gemaakt: ze mochten niet doen of ze haar kenden. Helder. De vader dronk gespannen uit een glas donker bier, de moeder keek hulpeloos naar de twee tafels waaraan zich de verjaardag voltrok.
Op de markt kijk ik naar de bedeesdheid van de dochter. Graag geeft ze haar moeder alle ruimte, ze weet dat met haarzelf alles goed komt, over een tijdje.